Ziekteklachten

Geestelijke spanning kan leiden tot lichamelijke pijn. Zit er stress in je hoofd? Dan kun je lichamelijke klachten gewaar worden zoals pijn in je hoofd, in je nek, in je schouders, in je rug,… Stress die zich manifesteert in je fysieke lichaam verzwakt je gezondheid. Dat is algemeen geweten.

Vrijwel alle ziektes zijn gelinkt aan chronische stress, zeggen bijv. Segerstrom en Miller. Stress is alles wat jou belast: psychologische stress, werkstress, tijdsdruk, stress die zich tijdens onze kindertijd in ons lichaam heeft vastgezet, stress van armoe of een welvaartsleven, stress van onderdrukking en je afsluiten, van overprikkeling, zorgen, emoties, examens, maar ook de ophoping in ons lichaam van chemische stoffen uit voeding, milieu, medicatie, enz. Wat stress is voor jou, is deels individueel en ook deels collectief/algemeen.

Omgekeerd kunnen lichamelijke klachten ook leiden tot stress. Iemand die lichamelijk ziek is, heeft bijvoorbeeld kans om zich depressief te voelen.

De zin van ziek zijn

Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten die een psychische oorzaak hebben en geen lichamelijke. Dat betekent dat artsen in 60-70% van de gevallen geen lichamelijke verklaring voor de klachten vinden.

Bij ziekte en gezondheid gaat het om de balans, het evenwicht in een lichaam. Een ziekte heeft een grote impact op de zieke én zijn omgeving. Reden genoeg om eens op een andere manier naar ziekte te kijken.

Als er iets in jou verstoord is (lees meer over systemische krachten), dan is dat altijd te merken in de emotionele laag: je voelt je onrustig, droevig, verontwaardigd, ongemakkelijk enz. Je kunt in je lichaam gevoelens waarnemen, die niet direct een medische of lichamelijk verklaarbare oorzaak hebben.

Deze emoties zijn een uitnodiging om op zoek te gaan naar wat er aan de basis ligt.

Omdat dit meestal niet gebeurt, wordt het signaal groter en groter en verschuift het naar de lichamelijke laag : je lichaam gaat reageren door meer te zweten, gespannen schouders, je tanden op elkaar te klemmen, sneller te praten, nagelbijten, enz. Je lijf heeft al tientallen signalen afgegeven voordat jij met je verstand merkt dat je gespannen bent of geestelijk niet helemaal fit bent.

Het is dus de kunst om de signalen van je lichaam bewúst op te merken en deze juist te interpreteren, en er gepast naar te handelen.

Als jij je reacties onvoldoende (h)erkent, gaat je lijf steeds sterkere signalen afgeven om duidelijk te maken dat je kennelijk iets te doen hebt. 

Je herkent deze waarschuwing ook bij je auto: een lichtje dient als signaal om jou iets duidelijk te maken.  Als het lichtje van de brandstoftank brandt, dan weet je dat je het bij de bron moet aanpakken en dus ga je tanken.

Je zal niet aan de garagist gaan vertellen dat er iets mis is met dat lichtje zelf… Wanneer jij het lichtje negeert en besluit om niet te tanken, dan zal de auto sputteren en uiteindelijk stilvallen.

Realiseer je dat hoewel de signalen zelf pijnlijk, frustrerend en confronterend kunnen zijn, ze eigenlijk vrienden zijn die het goed met je voor hebben en iets positiefs in petto hebben. Bijvoorbeeld rust nemen, om hulp vragen, of op iemand gaan leunen.

Breder kijken

Als je ánders wil kijken naar ziekte, gezondheid en erfelijkheid, ontdek je een heel interessante samenhang.
Het gaat dan over breder kijken: niet alleen met je verstand, maar ook vanuit je gevoel. Vanuit je grote wens om te veranderen. Dat je er genoeg van hebt zoals het nu is.

Vertrouw op je intuïtie om de signalen waar te nemen. Een pijnstiller is OK om tijdelijk verlichting te brengen, maar zoveel doeltreffender is het om daarnaast ook naar de onderliggende oorzaak van je kwaal te kijken.

En daar wil ik je bij helpen tijdens de infosessie ‘Van Ziek naar Gezonder.’ 

De inhoud van deze sessie hoort basis-kennis te zijn. 

In begrijpelijke taal vertel ik je wat gezondheid is, wanneer ziekte écht ontstaat, hoe ziekte evolueert, en op welk vlak jij (nu al) iets kunt doen. En wat je nog meer kunt doen, voor nog meer effect.

Niet dat ik een dokter ben en alles weet, oh nee zeker niet : ik ken mijn grenzen hierin.

Wél helpen deze nieuwe inzichten jou om bewuster om te gaan met je eigen lichaam en emoties en gedachten (en die van je kinderen en partner en familie).

Wat tonen zieke kinderen ons?

Vanuit de PresentChild methode kun je stellen dat het behandelen van kinderen in plaats van dat we ons eigen leven en de samenleving gezond maken, luchtbed-zorg is: we drukken een symptoom de kop in en iets anders komt boven. We behandelen dan lokaal (het kind) en niet het systeem (het gezin/de samenleving). Dat geldt voor bijna alle zorg die we verlenen aan kinderen: medisch, psychisch, opvoedkundig en ook in de jeugdzorg. Telkens worden kinderen als het probleem gezien en behandeld. Maar kinderen zijn als waarschuwingslampjes en geven signalen aan de ouders, opvoeders en leerkrachten om dingen onder ogen te zien.

Vanuit 25 jaar praktijk hebben we gezien dat een verandering bij ouders – op basis van het spiegelen van kinderen – verrassend genoeg ook de lichamelijke klachten van kinderen zeer positief beïnvloedt of laat verdwijnen (koorts, ontstekingen, allergie, eczeem, zindelijkheidsproblemen e.d.).

Contact opnemen voor persoonlijke begeleiding

Je hebt deze pagina gelezen omdat je iets wil veranderen aan je gezondheidstoestand zoals die nu is. Iets voelt niet goed voor jou. En dat wil je ánders in de toekomst. Want terugkerende ziekteklachten (bij jezelf of bij jouw kind) zijn onaangenaam. Ze verstoren vaak het geluksgevoel. En daarbij soms ook de ontwikkeling van je kind.

Heb je al een aantal therapieën gevolgd die niet het gewenste effect hadden ? Of althans geen blijvend effect…

Neem gerust vrijblijvend contact op voor jouw hulpvraag.

Even voor de duidelijkheid: ik stel geen diagnoses. Voor ernstige gezondheidsklachten moet een dokter geraadpleegd worden.