Verslaving

Verslaving is een begrip waar veel verschillende opvattingen over bestaan. Verslaving wordt gezien als een ziekte, of als een gewoonte, als ondeugd, als crimineel gedrag of als een maatschappelijk probleem. Welke opvatting je ook volgt, het mag duidelijk zijn dat een verslaving een grote impact heeft op de totale maatschappij.

Verslaving komt vaak voor, en is heftig voor de verslaafde zelf en zijn omgeving. Het kan gaan om drank, roken, social media, gokverslaving, werk, seks, …

Aandoeningen zijn het gevolg van iets. Onze maatschappij is er voornamelijk op gericht om de gevolgen te bestrijden, en vaak worden handvatten aangereikt om te leren omgaan met de gevolgen. Dat lukt veelal maar tijdelijk. Eens de persoon bezwijkt onder druk, maakt hij kans om te hervallen in het oude, vertrouwde patroon.

Een verslaving heeft een oorzaak. Eens je inzicht krijgt in de oorzaak, is het gemakkelijker om vervolgstappen te zetten, met meer kans op een langdurig effect. Je wordt je dan bewust van een aantal zaken, die van invloed zijn op de verslaving.

Er is geen vast stramien voor het beëindigen van een verslaving. Er komen geen pasklare oplossingen, concrete behandelplannen of methoden om verslaving te bestrijden. Maar er ontstaat een bredere kijk.

Aanpak

Anders kijken naar verslaving vergt moed. Moed om buiten de bestaande paden te gaan en uit je comfortzone te stappen, om soms los te komen van de gangbare theorieën en behandelmethodes bij een verslaving.

Het gaat over breder kijken. Niet alleen met je verstand kijken, maar ook vanuit je gevoel. Je laat ook je intuïtie de problemen waarnemen, zodat je op basis van een zo volledig mogelijke waarneming op zoek kunt naar oorzaken en kunt besluiten die oorzaken aan te pakken.

Van daaruit kun je je gebruik beëindigen en je verslaving achter je laten.

Contact opnemen voor persoonlijke begeleiding

Je nam de informatie op deze pagina door, misschien omdat je in je omgeving iemand kent die verslaafd is, of dat dreigt te worden. Of misschien bestaat er bij jezelf de vrees om deze kant op te gaan.

Ik ben er mij van bewust dat een eerste contact opnemen één van de moeilijkste stappen is.

Toch nodig ik je uit voor dat contact, ook als je alleen maar een vraag hebt.

Want soms is de vraag: ‘Wie kan wat doen?’, ‘Welke verantwoordelijkheid heeft de verslaafde?’, ‘Wat kan een partner, kind of vriend van een verslaafde doen?’, ‘En wat kan beter niet gedaan worden?’

Ik bied individuele begeleiding aan verslaafden en/of hun naasten. Geen groepsaanpak, maar door jouw persoonlijke situatie te bekijken, wil ik je ondersteunen bij de keuzes die jij maakt.