Waarvoor?

teenager-2710526_1280
School-, leer- en ontwikkelingsproblemen

Een bezoek aan de Kindertolk® kan helpen bij een variëteit aan leer- en gedragsproblemen bij je kind:

 • ADHD
 • Hoogbegaafdheid
 • Dyslexie
 • Pesten / gepest worden
 • Autisme-spectrum, PDD-nos
 • Faalangst
 • Hoog-sensitiviteit
 • Angst, onrust
 • Dromerigheid, gebrek aan concentratie
 • Er komt op school niet uit wat er in zit
 • Communicatieproblemen tussen leerkracht en kind
 • Geslotenheid
fever-thermometer-1935504_1280
Ziekteklachten

Gezondheid en ziekte worden als elkaars tegenpolen gezien. Waarbij gezondheid als de goede kant gezien wordt en ziekte als de verkeerde. Eigenlijk zijn het twee uitersten van één en hetzelfde, zoals dag en nacht, open en dicht, succes en falen. Zonder het één kan het ander niet bestaan.

Bij ziekte en gezondheid gaat het om de balans, het evenwicht in een lichaam. Een ziekte heeft een grote impact op de zieke én zijn omgeving. Reden genoeg om eens op een andere manier naar ziekte te kijken.

belly-2473_1280
Eetstoornissen

Een eetstoornis is een ernstige problematiek die een enorme impact heeft op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak. Een eetstoornis is in de eerste plaats een psychisch probleem, met ernstige lichamelijke gevolgen. 

Het behandelen van de lichamelijke symptomen van de eetstoornis zonder hierbij de onderliggende psychologische problematiek te behandelen, geeft dan ook weinig of een kortdurend resultaat.

verslaving
Verslaving

Verslaving is een begrip waar veel verschillende opvattingen over bestaan. Verslaving wordt gezien als een ziekte, of als een gewoonte, als ondeugd, als crimineel gedrag of als een maatschappelijk probleem. Welke opvatting je ook volgt, het mag duidelijk zijn dat een verslaving een grote impact heeft op de totale maatschappij.

Verslaving komt vaak voor, en is heftig voor de verslaafde zelf en zijn omgeving. Het kan gaan om drank, roken, social media, gokverslaving, werk, seks, …

zittendmeisje
Burn-out en bore-out

Burn-out is een psychische aandoening waarbij iemand zich volledig uitgeput voelt, en niet meer in staat is te presteren.

Bore-out is de tegenhanger hiervan, en komt voor wanneer iemand te lange tijd onder zijn niveau presteert. Ook dat kan resulteren in uitputting.