Ik en mijn werk
  • Waarom vlot het niet (meer) op mijn werk ?

  • Waarom ervaar ik geen voldoening ?
  • Waarom heb ik geen invloed ?
  • Ik heb regelmatig conflicten met mijn leidinggevenden waardoor ik weg wil, maar ik doe mijn job wel graag. Moet ik uitkijken naar een nieuw werk?
  • In de ene klas heb ik een mooie verbinding met de leerlingen en in een andere klas kan ik mijn draai niet vinden. Wat speelt er?
  • Ik heb me jarenlang met hart en ziel ingezet voor mijn job. In plaats van erkenning krijg ik tegenwerking. Hoe behoud ik mijn motivatie?
  • Ik voel me er niet op mijn plek. 
Loopbaan en persoonlijke ontwikkeling

De meeste mensen houden niet van verandering, en houden vast aan wat bekend is en wat vroeger werkte. Maar onze omgeving verandert sowieso, te denken aan nieuwe leidinggevenden, tijdelijk personeel, nieuwe systemen, extra verplichtingen opgelegd van buitenaf, … het staat niet stil.

We kunnen niet verhinderen dat zoveel zaken rondom ons veranderen. Wel kunnen we bekijken hoe onze weerstand hierop ontstaat, welk gevoel dit bij ons oproept, en hoe we ermee omgaan.

Wanneer er telkens weer iets in jou geraakt wordt en emoties losmaakt, of iets waarbij je neigt vast te lopen, dan zou het kunnen gaan om patronen die steeds terugkomen en/of in stand gehouden worden.

Opvallend is dat de patronen uit je familiesysteem waarmee je (on)bewust leeft of worstelt, zich herhalen in je privé- of werkleven. Heel simplistisch gesteld kun je een patroon waarin je bijvoorbeeld regelmatig ruzie hebt met de hogere lagen in een organisatie vaak koppelen aan iets dat jij vermoedelijk nog met je vader hebt uit te zoeken.

Vanuit die gedachte wil ik jouw loopbaan, en loop-baancoaching, niet loskoppelen van persoonlijke ontwikkeling. Alles hangt samen. Privé en werk. Binnen en buiten de muren. Je eigen binnen- en buitenkant.

Samenwerking en resultaatverbetering

Op elke afdeling en in elk team is samenwerking van essentieel belang. Een goede samenwerking bevordert de resultaten van een organisatie. Het zorgt ervoor dat mensen beter functioneren en tot hun recht komen. In een team waarin goed samengewerkt wordt, voelen medewerkers zich prettiger en gelukkiger.

De samenwerking in een afdeling of team wordt erg beïnvloed door een aantal zogenaamde systemische oorzaken. Er zijn vijf grondbeginselen die altijd aanwezig zijn. Je kunt het vergelijken met de zwaartekracht, die er ook altijd is, zelfs al is die niet met het oog waarneembaar. Als je iets niet vasthoudt en geen rekening houdt met de zwaartekracht, dan valt het.

In onze dagelijkse omgang met elkaar zitten wetmatigheden die niet altijd zichtbaar zijn, maar waarvan de effecten wel altijd merkbaar zijn als ze niet worden gerespecteerd. Als gevolg van deze systemische krachten veranderen relaties voortdurend, waardoor in elk systeem zijn eigen dynamiek, beweging en levendigheid ontstaat. Inzicht zal je dus zeker helpen.

Je kunt een systeem vergelijken met een mobiel. Als één van de onderdelen beweegt, reageren de overige delen direct en proberen ze weer in balans te komen.
Mensen en organisaties komen als gevolg van een verstoring in de problemen. Een verstoring is een vorm van disbalans in een systeem. Wat maakt dat mensen niet alleen minder gaan functioneren, maar dat ook het totale welzijn en de geluksbeleving afneemt. Veel persoonlijke problemen, en soms daaraan gerelateerd ook relatieproblemen, gezondheidsproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstoringen in een systeem.

Als je de moed hebt om anders naar samenwerking te gaan kijken, ga je zien wat de oorzaken zijn van mindere of slechte samenwerking.

Je kunt dit traject voor jezelf aangaan, of voor je team van medewerkers.

Contact opnemen voor persoonlijke begeleiding

Heb je vragen die jou al langer bezig houden, en waar je misschien al van alles aan hebt proberen te doen, maar waar je op een of andere manier niet veel verder mee komt?

Inzicht in wat binnen een systeem speelt, werkt verhelderend, helend en voorkomt dat verstoringen ontstaan. En het helpt je te onderzoeken wat gedaan kan worden om de verstoring op te lossen.

Zowel een systemische kijk als Voice Dialogue kunnen verheldering voor je brengen. Al komt er niet altijd onmiddellijk een concrete oplossing naar voor, er ontstaat wél inzicht. En doordat er inzicht is, ontstaat er rust. Van waaruit je kunt bepalen welke actie bij je past.