Mijn missie

Het zit intuïtief in me om natuurlijk-kritisch naar situaties te kijken met de wens om deze te verbeteren.

Voorheen gaf het me energie om processen te stroomlijnen. Bij processen horen sowieso mensen… De kern van de zaak is dus om de mens achter het proces zélf vlotter te laten lopen.

Het voelt heel fijn om met de mensen te spreken, en te achterhalen wat hun (onbewust ?) diepste wens is, te ontdekken waar ze naartoe willen, en wat hen hier tot nog toe van weerhoudt.

Alleen zo kun je je energie laten stromen. Wat van uitermate groot belang is voor jezelf. En als dat goed zit, stroomt je energie ook naar je partner, kinderen en je ruimere omgeving.

Mijn visie

Waar gaan we voor :

∴ Levenslustige en gezonde kinderen die de ruimte hebben om te zijn wie ze zijn;

∴ Bewuste, authentieke volwassenen die als drijfveer hebben het waarmaken van de hoop en dromen van kinderen;

∴ Liefdevolle, krachtige ouders met zelfvertrouwen in hun rol als opvoeder;

∴ Goed functionerende relaties en (samengestelde) gezinnen;

∴ Erkenning van de essentiële behoeften van kinderen, ook in de kinderopvang;

∴ Inspirerend onderwijs met vertrouwen in (de talenten van) kinderen;

∴ Een effectieve hulpverlening die de ‘problemen’ dáár legt waar ze thuis horen;

∴ Een eerlijke, inclusieve samenleving waar mensen tot hun recht komen zoals ze zijn en problemen verdwijnen door oplossingen vanuit de kern.