Voice Dialogue

Kun je maar moeilijk beslissingen nemen?

Zeg je ‘ja’ maar kies je liever ‘nee’?

Je voelt je ondergesneeuwd, niet gezien?

Misschien ervaar je dat het advies van je partner of je vrienden bij jou toch niet aanslaat, en je wil onderzoeken wat er dan wel voor jou past. Voice Dialogue is hiervoor een heel fijne en eenvoudige methode, die je ook overal thuis en op je werk kunt toepassen.

Wat is Voice Dialogue?

Voice Dialogue is volledig gebaseerd op het uitgangspunt dat elk mens uit een ontelbaar aantal energieën bestaat. Het is een verrassende, avontuurlijke en niet-oordelende methode die vaak leidt tot diepgaande inzichten en blijvende resultaten. Je gaat niet op zoek gaat naar wat er ‘fout’ is en verbeterd moet worden, maar naar wat en hoe het ís. Het leert je jezelf beter te managen en je keuzevrijheid te vergroten.

Deze werkvorm is in Amerika ontstaan en is ontwikkeld door Hal en Sidra Stone.

De psychologie van de ikken

Voice Dialogue gaat uit van het idee dat je als mens uit verschillende kanten, delen of subpersonen bestaat. Deze subpersonen kijken allemaal met andere ogen naar de wereld. Ze houden er verschillende gewoonten op na en hebben anderen gevoelens en gedachten. Je denkt misschien dat jij het bent die je leven leidt en dat je keuzevrijheid hebt, maar eigenlijk wordt je leven geleid door die ikken die in jou het hoogste woord voeren: door het stemmetje dat het luidst roept. Die stemmetjes bepalen voor een groot deel je gedrag en bijgevolg hoe andere mensen je zien.

Sommige van onze subpersonen zijn dagelijks in ons aan het woord en hebben veel invloed op hoe we ons gedragen. Zo hebben veel mensen vanuit een overlevingspatroon bijvoorbeeld een stevige Perfectionist of een Pleaser in zichzelf ontwikkeld. Andere kanten zijn in de loop van ons leven op de achtergrond geraakt of uit onze persoonlijkheid verbannen omdat die vanuit onze opvoeding niet OK werd bevonden. Elke subpersoon heeft een eigen stem, eigen verlangens of angsten. En elke subpersoon heeft een belangrijke en vaak beschermende functie in ons leven. Samen brengen we aan het licht hoe deze verschillende kanten ooit tot ontwikkeling zijn gekomen en wat hun functie en betekenis op dit moment zijn.

Als begeleider ga ik letterlijk met je verschillende kanten in gesprek en nodig ik je daarbij uit om jezelf fysiek te verplaatsen. Het zorgt voor onverwachte, ontroerende en soms ook amusante ontmoetingen met jezelf.

Contact opnemen voor persoonlijke begeleiding

Ik nodig je uit om contact op te nemen, ook als je alleen maar een vraag hebt.