Innerlijk Kind-werk

Ieder mens loopt in zijn leven krassen, butsen en builen op. Hoe zwaar het ook klinkt, elk mens is op een bepaalde manier getraumatiseerd (het woord ‘trauma’ is een leenwoord uit het Grieks en betekent ‘wonde’). Dat betekent niet dat je geen gezond en gelukkig leven kunt leiden. Wel kun je soms het gevoel hebben dat je een stukje van jezelf bent kwijtgeraakt.

Trauma's zijn relatief

Trauma’s zijn relatief. Wat voor de één een trauma is, is voor de ander een heftige of ingewikkelde situatie, afzien, rot en vervelend, of balen. Stel nu dat een gebeurtenis heftig is, vanuit het oogpunt van een klein kind is een situatie al snel levensbedreigend. Als kind ben je voor je overleven volledig afhankelijk van je ouders of verzorgers. Soms ervaart een kind een doodsangst. Het kind beschikt als het klein is, nog niet over voldoende hulpbronnen die later bij het opgroeien wel beschikbaar komen, en heeft bovendien ook geen weet van een omgeving die een oogje in het zeil houdt.

Tijdens het opgroeien, in de eerste kwetsbare jaren, werd het kind bij velen van mijn cliënten, verwond door verlatenheid, mishandeling en/of misbruik, ontkenning van de afhankelijkheid, een slecht functionerend gezinsverband, enz… Deze verwonding van het ‘innerlijke kind’ leidt vaak tot gevoelens van eenzaamheid, pijn, onzekerheid, verdriet enz… In het volwassen leven blijft men vaak verder functioneren volgens de patronen van deze scheefgegroeide ontwikkeling en dat uit zich in verslavingen, destructief en/of dominant gedrag, problematische relaties, verlies van energie, enz … Het zijn programma’s waarin men ongewild gevangen zit en ondanks goede wil om te veranderen, toch in blijft hangen.

Door de relatie met het innerlijke kind te herstellen, kunnen de wonden (trauma’s) geheeld worden en kan de gemiste ontwikkeling ingehaald worden.

Contact opnemen voor persoonlijke begeleiding

Ik nodig je uit om contact op te nemen, ook als je alleen maar een vraag hebt.