PresentChild methode

Wanneer je een vermoeden hebt dat er iets aan de hand is met de ontwikkeling van je kind, kun je terecht bij De Boesboom voor therapie.

Je kind is mogelijk vaak opstandig, in zichzelf gekeerd, asociaal, perfectionistisch, extreem boos, faalangstig, te klein voor zijn leeftijd, drammerig, vaak ziek, …

Een bezoek bij de Kindertolk® kan een hulp zijn bij een variëteit aan problemen bij je kind,  in situaties waar je misschien een dokter, een psychiater, een homeopaat of een speltherapeut bezoekt om je kind te helpen. Dat is prima, al blijken we kinderen ook heel vaak via hun ouders / opvoeders te kunnen helpen.

Met zijn gedrag, spel, ontwikkeling en/of ziekteklacht fluistert het kind ons boodschappen in die wij als ouder of opvoeder mogen leren begrijpen.

De PresentChild methode (NL : Kindertolk-methode) helpt je kind én het helpt jou als ouder, want ja, we zijn immers met elkaar verbonden! Het bijzondere is dat de stappen die ouders in hun eigen leven ondernemen zowel henzelf ten goede komen als ook direct positief doorwerken op de kinderen.

Een Kindertolk biedt doeltreffende hulp bij:
kind krullen
 • Veel huilen
 • Angsten, onrust
 • Boosheid of agressie, ruzies
 • Dromerigheid
 • Prikkelgevoeligheid, ADHD, dyslexie, autisme
 • Vaak ziek zijn
  (oorontsteking, maag, koorts, astma, …)
 • Communicatieproblemen tussen ouders en kind
 • Niet zindelijk worden, bedplassen
 • Slecht groeien, eetstoornissen
 • Gedragsproblemen
 • Pesten/gepest worden
 • Er komt op school niet uit wat er in zit
 • Geslotenheid
Voordelen van PresentChild

Er zijn een aantal aangename voordelen aan het werken met PresentChild:

  • Het kind moet zelf níet bij de gesprekken aanwezig zijn, en wordt dus gevrijwaard van nog meer druk en onbehagen. Dat zorgt vaak al voor opluchting en een soort van ‘ontspanning’ bij het kind. Ik heb al meermaals gehoord dat er zelfs na het eerste gesprek al verandering merkbaar is.
  • Veelal volstaan 2 gesprekken, en toch kent de methode vaak langdurige resultaten en is er weinig terugval. Sommige ouders komen een 3e keer voor ondersteuning voor zichzelf. Want zodra de ouder in zijn kracht staat, mag het kind weer gewoon kind zijn.
  • Net omdat het traject zo kort is, is er nauwelijks een wachtlijst. En hoe fijn is dát voor een cliënt die in de problemen zit…..?!
  • Een kort traject betekent voor de cliënt minder financiële kosten en minder ‘verplichte’ tijdsbesteding. Zo komt er dus meer tijd en ruimte voor leukere activiteiten en plezier samen.

De PresentChild-methode is geschikt voor kinderen van alle leeftijden. Zowel jijzelf als het kind profiteert van de behandeling.

De PresentChild methode is een prachtig en doeltreffend instrument binnen gezinnen maar ook in de kinderopvang en in het onderwijs.

Op de website www.presentchild.com vind je meer informatie over de methode en het boek ‘Het Fluisterkind’ van Janita Venema, de initiator van de methode.

Traject en tarieven

Als je een hulpvraag wil voorleggen over jouw kind of een kind in de klas, dan pas ik meestal de PresentChild- methode toe.

Het Kindertolk-traject bestaat uit 3 gesprekken van zo’n 1,5 uur :

  • het intakegesprek: in dit eerste gesprek vertel jij als ouder, leerkracht of begeleider het verhaal over het kind. Ik luister, stel gerichte vragen, en noteer het verhaal.
   Duur : 60-90 minuten – Tarief : 65 euro
  • In de week daarna maak ik de vertaling. Hierbij voel ik het verhaal en gebruik ik de PresentChild-methode om de boodschap van het kind te vertalen. Bij deze tweede stap ben jij niet aanwezig.
   Duur : 2 à 3 uur – Tarief : 65 euro, te verrekenen bij het tweede gesprek
  • In het tweede gesprek koppel ik het verhaal terug aan jou als volwassene. Zo krijg je handvaten aangereikt om mee aan de slag te gaan voor jezelf en je kind.
   Duur : 60-90 minuten – Tarief : 65 euro
  • Nazorg: het beste resultaat wordt bereikt als we in een afrondend gesprek de verandering bespreken met aanvullende tips tot bijsturen.
   Duur : 60 minuten – Tarief : 50 euro

Het traject is dus kortdurend, en kent toch vaak langdurige resultaten en weinig terugval.

Heb je nadien nood aan verdere begeleiding, dan doe ik dit graag en kun je een verdiepingstraject opstarten. Óf dit nodig is, en wát daarvoor nodig is, wordt in samenspraak bepaald.

Mogelijkheden hier zijn : inzicht in systemisch werk, opstellingen, Voice Dialogue, rouw en verliesbegeleiding, werken met de Kracht van Kaart, … Ook Access Bars en aura-en chakrahealing kunnen worden ingezet zodat jij je verder kunt ontplooien.

Contact opnemen voor persoonlijke begeleiding

‘Praten over’ een situatie met mensen in je omgeving kan even opluchten, maar de zovele goedbedoelde adviezen van hén brengen geen blijvende oplossing voor jóu…

Vervolgens zet je aarzelend de volgende stap naar hulpverlening. Maar wat een kluwen is het : wat past er werkelijk bij jou en jouw kind ?

Ik ben er mij van bewust dat contact opnemen met iemand onbekend vaak moeilijk is. Toch nodig ik je uit voor dat contact, ook als je alleen maar een vraag hebt.